• Strooibestek Friesland: meer dan 410 km vrij van sneeuw en gladheid.

 • Brugliggers Knooppunt Joure geplaatst

 • Een vitale Waddenzee voor zowel mens als dier

 • Aannemersbedrijf Gebr. van der Lee

  Specialisten in veelzijdigheid.
 • Overslaghaven Flevokust

  Bouwen aan een centrale plek voor transport en overslag
  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Specialisten in veelzijdigheid 

Misschien bent u ons op de Rijksweg wel eens tegengekomen. Waarschijnlijk waren wij bezig om de weg te onderhouden zodat u veilig op uw bestemming kunt komen. Met een heldere visie op wat we doen zijn we op veel terreinen actief en dat maakt ons specialisten in een veelzijdigheid aan werkzaamheden.

Gebr. van der Lee is een middelgroot familiebedrijf, actief binnen de civiele techniek. Het bedrijf is in 1975 opgericht en heeft vestigingen in Hagestein (hoofdkantoor), Lelystad en Dordrecht. Wij zijn dynamisch en voeren alle disciplines welke horen tot de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) in eigen beheer uit.

afbeelding.jpg

Op veel locaties in Nederland werken we aan de weg, op het water en voeren wij onderhoud uit. 

 

 

Download onze laatste Leesmagazine en lees meer over de verschillende projecten in uitvoering.

 

Pilot Moeraseiland Markermeer... niet zomaar een moeraseiland

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Gebr. van der Lee in 2013 de Pilot Markermeer Moeraseiland aangelegd. Dit moeraseiland is een proefproject in het kader van NMIJ (Natuurlijk MarkerIJmeer), waarbij Rijkswaterstaat verschillende onderzoeken uitvoert op welke manier het moeraseisland een bijdrage levert aan de ecologische verbetering van het Markermeer en het IJmeer. In het vroege voorjaar van 2014 is het moeraseiland volledig ingericht om daar onderzoek te doen. Er zijn vegetatiebeschermingsgebieden gemaakt, zakbakens geplaatst en meetinstrumenten geïnstalleerd om de golven en de waterstand te meten. Sinds de start van de aanleg voert Gebr. van der Lee maandelijkse metingen (monitoring) uit om alle data te verzamelen.

Van moeraseiland naar natuureiland

Uit de monitoring blijkt dat het eiland zich razendsnel heeft ontwikkeld tot een natuureiland. Veel planten, vogels en vissen hebben zich op en om het eiland gevestigd. In het voorjaar van 2014 hebben er al 130 visdiefjes, 29 kokmeeuwen en andere vogelsoorten op het eiland gebroed. Opdat de natuur zich goed kan ontwikkelen is het eiland niet voor publiek toegankelijk. Bovendien bestaat het eiland nog voor een groot deel uit slappe lagen grond, waarop zich slechts een harde kost gevormd heeft (uitdroging).

Einde Pilot Markermeer Moeraseiland

In september 2015 is er een eindrapportage opgesteld waarin alle gestelde vragen beantwoord zijn. Enkele onderzoeksvragen die zijn beantwoord zijn: Hoeveel is de zetting en consolidatie van het Moeraseiland? (Waarmee bedoeld wordt hoeveel het eiland zal gaan inzakken.) Welke aanlegmethodes zijn optimaal? Hoe verloopt de natuurontwikkeling op het Moeraseiland? en wat zijn de kosten voor realisatie, beheer en onderhoud? Deze antwoorden worden gebruikt voor een kennissysteem van de Managing Contractor (Royal HaskoningDHV). Naast de informatie die verzameld is in de Pilot Markermeer Moeraseiland, zijn in dit kennissysteem alle resultaten van het NMIJ-project opgenomen. Doel van dit kennissysteem is dat toekomstige projecten hieruit informatie verzamelen, zodat we gezamenlijk het Pilot Markermeer tot een prachtig eiland kunnen maken. Momenteel is Gebr. van der Lee bezig om alle losse onderdelen op het eiland weg te halen. Zo worden stalen damwandplaten, het houten looppad en het ponton met daarop de keet verwijderd. In december van dit jaar wordt het eiland teruggegeven aan Rijkswaterstaat. De verwachte levensduur is dertig jaar.

 

 

 • 1