Steunpunt Schiermonnikoog - CO2-saving Diesel

 

Gebr. van der Lee heeft het initiatief genomen om CO2 Saving Diesel toe te passen voor het materieel dat wordt ingezet voor de werkzaamheden op Schiermonnikoog. Het bevoegd gezag heeft daarvoor de vergunning verleend voor het plaatsen van een 10.000 litertank.

CO2 Saving Diesel is een synthetische biobrandstof en staat ook bekend onder de naam ‘blauwe diesel’. Het wordt gemaakt uit plantaardig afval zoals bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet, cellulose of ander afval en is een tweede generatie biobrandstof. Is de eerste generatie biobrandstof nog grotendeels gebaseerd op suikers, zetmeel, plantaardige en dierlijke vetten en wordt biodiesel onder andere verkregen uit mais, palmolie, koolzaad en sojabonen, bij de tweede generatie ligt de basis in houtsnippers, stro, dierlijk vet en gebruikt frituurvet en restafval. Dit heeft het voordeel dat de 2egeneratie biobrandstoffen hebben geen impact hebben op de voedselvoorziening in de wereld. 

Bovendien, doordat de basis van dit tweede generatieproduct anders is dan de basis van fossiele brandstoffen (diesel), wordt vanaf de productie tot het gebruik van de CO2 Saving Diesel de CO2 uitstoot van een machine gereduceerd. Een andere naam hiervoor is HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

De tank is dubbelwandig, dit om het gevaar van lekken te ondervangen. Een enkelwandige tank moet op een lekbak worden geplaatst maar aan het peilglas van de dubbelwandige kan afgelezen worden of de tank lekt. Dit is mogelijk dankzij verkleuring van de vloeistof die zich tussen de beide wanden optreedt.

De zogenaamde ‘mob.fox’ verzamelt informatie over de inhoud van de tank. Dit betreft gegevens van zowel de aanwezige hoeveelheid brandstof als het dagelijkse gebruik. Deze informatie wordt rechtstreeks verstuurd naar de leverancier die vervolgens Gebr. van der Lee informeert wanneer de tank gevuld moet worden. Voor het tanken van de machines en voertuigen worden codes gebruikt waardoor het verbruik per machine of voertuig wordt bijgehouden.

Gebr. van der Lee voert sinds 2001 beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit op het Waddeneiland Schiermonnikoogin opdracht van Natuurmonumenten, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog.

Nadat de tank eerder die maand was geplaatst is hij op donderdag 27 september op feestelijke doch bescheiden wijze in gebruik genomen in het bijzijn van de diverse opdrachtgevers.

 

Gebr. van der Lee assisteert brandweer tijdens duinbrand

De medewerkers van ons steunpunt op Schiermonnikoog hebben donderdag bijgedragen aan het bestrijden van een grote natuurbrand op het westelijk deel van het Waddeneiland. Rond 15.00 werd het sein ‘brand meester’ gegeven. 

Door Peter Kars

Donderdag 28 juli - De brand is rond half twee door nog onbekende oorzaak ontstaan, er geldt al langere tijd een rook- en vuurverbod in het natuurgebied. Volgens een woordvoerder van de brandweer breidde het vuur zich erg snel uit waardoor er werd opgeschaald. Een groot deel van het gebied werd afgezet en toeristen werd gevraagd om de westpunt van het eiland te mijden. Door de grote rookontwikkeling en de hitte was er een gezondheidsrisico en was het moeilijk ademen, aldus een ooggetuige.

   Het vuur verspreidde zich in een groot natuurgebied dat niet makkelijk toegankelijk is en daarom werd een vliegtuig ingezet om de omvang van de brand in kaart te brengen. Volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten was er al een tijdje een reële angst voor brand in de droge duinen. Hij verwacht overigens dat de natuur zich zal herstellen. 'In het gebied zijn geen bijzondere planten of dieren en de natuur komt na zo'n brand altijd wel weer terug’, aldus de boswachter tegen de aanwezige media. 

   Behalve de inzet van de lokale brandweer en boeren heeft ook Gebr. van der Lee geholpen bij de bestrijding van de brand. Collega Chris Talsma, beheerder van ons steunpunt, bericht: ‘Wij hebben een brandgang geklepeld om het vuur eventueel te stoppen. Ook heeft een collega geassisteerd met de vuurzweep.’ Een vuurzweep bestaat uit een houten steel waaraan een aantal metalen strippen in waaiervorm is bevestigd en wordt gebruikt om beginnende brandjes en vonken te doven. Het vuur wordt hiermee platgeslagen zonder dat er zuurstof bij komt. 

Bronnen: websites van Omrop Fryslan, de NOS en RTV Noord, Gebr. van der Lee - Chris Talsma (beheerder Steunpunt Schiermonnikoog).

VEILIGHEID BIJ CALAMITEITEN VERGROOT

Een belangrijk onderdeel van het prestatiecontract Limburg (perceel Zuid-Oost) is het calamiteitenmanagement. Bij het ontstaan van een calamiteit wordt direct door de weginspecteur de calamiteitencoördinator van Gebr. van der Lee gewaarschuwd.

   De eerste maatregel is het waarborgen van de veiligheid van de wegwerkers, de weginspecteur(s) en de weggebruikers. Voor de wegen zonder rijstrooksignalering betekent dit dat direct een ‘RAIN-afzetting’ wordt geplaatst. RAIN staat voor Rijdende Afzetting In de Nacht. Oorspronkelijk werd de RAIN ingezet bij nachtelijke wegwerkzaamheden maar dankzij de verbetering van de kwaliteit van de LED-schermen wordt de RAIN ook overdag ingezet. De Rain bestaat uit een vrachtwagen met een botsabsorber en drie verkeersmaatregelenbussen met aangekoppelde waarschuwingsaanhangwagens. Dit betekent een inzet van vier personen die de RAIN naar de plek van de calamiteit moeten brengen en de absorber en waarschuwingswagens op de juiste onderlinge afstand moeten plaatsen (300m).

   Op het prestatiecontract Limburg heeft Gebr. van der Lee als noviteit een botsabsorber met een ‘bok’ (RAIN-trailer) aangeschaft. Dit betekent dat vier afzonderlijke voertuigen vervangen worden door een complete set van één vrachtwagen met botsabsorber en de bok (zoals dat in de wandelgangen wordt genoemd). Vanuit de cabine van de vrachtauto kunnen de onderstellen worden losgekoppeld en worden geplaatst door middel van een hydraulisch systeem dat de poten onder de wagen uitschuift. Vanuit de cabine kunnen ook de fullcolour LED-schermen worden ingesteld. De schermen op de foto zijn overigens slechts een deel, want een scherm kan worden uitgeschoven tot twee keer de hoogte zoals hier te zien is.

   Het grote voordeel van deze set is dat in plaats van vier personen er slechts één persoon beschikbaar hoeft te zijn. Belangrijkste is echter dat de veiligheid wordt vergroot doordat niemand het voertuig hoeft te verlaten omdat alles vanuit de cabine wordt geregeld. Daarnaast kan er efficiënter worden gewerkt waardoor de afzetting er eerder staat en daardoor de weg sneller kan worden vrijgemaakt. Uiteindelijk leidt dit  aspect tot minder hinder voor de weggebruiker.

   De complete set (botsabsorber en bok) staan permanent gestationeerd op het steunpunt Heel tenzij het in gebruik is bij calamiteiten in het areaal op het prestatiecontract Limburg.

 

HOPPER DREDGER MARINUS G

Nadat de sleephopperzuiger is overgeschilderd in onze eigen kleur rood is het schip woensdag 27 juni jongstleden van Harlingen Haven naar haar vaste ligplaats op onze tankterminal in Dordrecht gevaren. 

 

 

 

 

Impressie Joure 7 juni 2018 

 

  • 1
  • 2
  • 3