Veiligheid bij calamiteiten vergroot

Een belangrijk onderdeel van het prestatiecontract Limburg (perceel Zuid-Oost) is het calamiteitenmanagement. Bij het ontstaan van een calamiteit wordt direct door de weginspecteur de calamiteitencoördinator van Gebr. van der Lee gewaarschuwd.

De eerste maatregel is het waarborgen van de veiligheid van de wegwerkers, de weginspecteur(s) en de weggebruikers. Voor de wegen zonder rijstrooksignalering betekent dit dat direct een ‘RAIN-afzetting’ wordt geplaatst. RAIN staat voor Rijdende Afzetting In de Nacht. Oorspronkelijk werd de RAIN ingezet bij nachtelijke wegwerkzaamheden maar dankzij de verbetering van de kwaliteit van de LED-schermen wordt de RAIN ook overdag ingezet. De Rain bestaat uit een vrachtwagen met een botsabsorber en drie verkeersmaatregelenbussen met aangekoppelde waarschuwingsaanhangwagens. Dit betekent een inzet van vier personen die de RAIN naar de plek van de calamiteit moeten brengen en de absorber en waarschuwingswagens op de juiste onderlinge afstand moeten plaatsen (300m).

Op het prestatiecontract Limburg heeft Gebr. van der Lee als noviteit een botsabsorber met een ‘bok’ (RAIN-trailer) aangeschaft. Dit betekent dat vier afzonderlijke voertuigen vervangen worden door een complete set van één vrachtwagen met botsabsorber en de bok (zoals dat in de wandelgangen wordt genoemd). Vanuit de cabine van de vrachtauto kunnen de onderstellen worden losgekoppeld en worden geplaatst door middel van een hydraulisch systeem dat de poten onder de wagen uitschuift. Vanuit de cabine kunnen ook de fullcolour LED-schermen worden ingesteld. De schermen op de foto zijn overigens slechts een deel, want een scherm kan worden uitgeschoven tot twee keer de hoogte zoals hier te zien is.

Het grote voordeel van deze set is dat in plaats van vier personen er slechts één persoon beschikbaar hoeft te zijn. Belangrijkste is echter dat de veiligheid wordt vergroot doordat niemand het voertuig hoeft te verlaten omdat alles vanuit de cabine wordt geregeld. Daarnaast kan er efficiënter worden gewerkt waardoor de afzetting er eerder staat en daardoor de weg sneller kan worden vrijgemaakt. Uiteindelijk leidt dit  aspect tot minder hinder voor de weggebruiker.

De complete set (botsabsorber en bok) staan permanent gestationeerd op het steunpunt Heel tenzij het in gebruik is bij calamiteiten in het areaal op het prestatiecontract Limburg.

 

  • 1
  • 2
  • 3