Baggeren op de Eemsgeul

In januari 2019 zijn we begonnen met onze sleephopperzuiger Marinus G aan het onderhoud van de vaargeul van de Eemshaven naar de Noordzee, ook wel de Eemsgeul genoemd.

Het baggerproces bestaat uit vier fases: (1) het zuigen van slib en zand, (2) het (vol-)varen met het materiaal in het beun naar de aangewezen verspreidingslocatie, (3) het storten van het materiaal en (4) het (leeg-)varen naar de volgende zuiglocatie. Het zuigen en vullen van de beunen duurt circa twee, wat onder andere afhankelijk is van stroming in de geul, het getij en de grootte van het te baggeren stuk geul. De locaties voor het storten van het materiaal zijn voorgeschreven en afhankelijk van het seizoen, wat met name met de bescherming van de nabije fauna heeft te maken. Het zand mag niet worden verhandeld.

De Eemsgeul is opgedeeld in 16 verschillende vakken. Tijdens het maken van deze reportage werd in vak H (het dichtst bij de Eemshaven gelegen) gebaggerd. Voordat er gebaggerd kon worden moest er eerst bepaald worden wat de huidige diepte in de geul is. Dit wordt gedaan door het peilen met surveyboot Manuel. Vervolgens wordt er bepaald hoeveel kuub er boven de nautisch gegarandeerde diepte (NGD), interventiediepte (10 cm onder NGD) en onderhoudsdiepte (OHD, 50 cm onder NGD) ligt. Aan de hand hiervan wordt een baggerprogramma opgesteld, waarin wordt beschreven op welke plek wij willen gaan baggeren. Na akkoord van de opdrachtgever baggeren wij de in het baggerprogramma beschreven locaties en hoeveelheden. Dit wordt gedaan met onze sleephopperzuiger Marinus G, welke verdeeld over 3 beunen een capaciteit van ruim 2.500 kuub heeft. Deze voldoet daarmee aan de eis van Rijkswaterstaat om te baggeren met een hopper met een minimale capaciteit van 2.500 kuub.

Een bijkomstigheid van het werken in de Eemsgeul waren de gevolgen van het overboord slaan van containers van de MSC Zoe begin januari. Buitengaats lag er een aantal containers in de Eemsgeul. Deze werden als eerste opgeruimd. Daarnaast dreef er ten tijde van de reportage bijvoorbeeld veel kleding, plastic en gordijnen in de geul. Hierdoor kon er schade aan het schip ontstaan. Inmiddels ondervinden we minimaal hinder van de containerinhoud.

Het gehele project duurt 2,5 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 12 maanden. Circa eens in de drie weken gaat de Marinus G naar ‘binnen’ om te bunkeren. Dat is het tanken van brandstof en water en het aan boord nemen van proviand. Voor de rest werkt het schip 24 uur per dag door en ligt het op zondag voor anker buiten de vaargeul.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5