Uitbreiding Almeerderstrand: fotoreportage fase 2

De uitbreiding van het Almeerderstrand is een realisatieproject door Gebr. van der Lee in opdracht van de gemeente Almere.

Het Almeerderstrand, met het evenementenstrand, wordt opnieuw ingericht waarbij het zuidelijke deel van het strand met 7,8 hectare wordt uitgebreid door middel van opspuiten van zand. De herinrichting zorgt voor meer recreatiemogelijkheden.

De planning van dit project verloopt in 3 fasen:

  • Fase 1: het aanbrengen van zand nabij het huidige strand;
  • Fase 2: naast het aanbrengen van zand wordt aan de kopse kant van het strand en het nieuw te realiseren eilandje steenbestorting aangebracht om bescherming te bieden tegen slechte weersomstandigheden;
  • Fase 3: het aanbrengen van zand in het midden van het nieuwe strand.

Momenteel is fase 2 in werking, onderstaand een fotoreportage.

Met het losponton Vagant (foto 1 en 2) worden de zandschepen gelost. In de losponton zit een pomp die het zand via leidingen naar het strand pompt (foto 5). De bulldozer (foto 3) zorgt ervoor dat het zand op de goede plek terechtkomt en het water eruit kan lopen.

In week 46 is via het water het deel breukstenen geleverd dat bestemd is voor de kopse kant van het strand (foto 4 t/m 6). Deze worden vanaf eind week 47 samen met de zinkstukken aangebracht op de kopse kant van het strand, waarmee het strand beschermd wordt tegen de verschillende weersomstandigheden.

In de verte (foto 3) wordt met een moeraskraan het talud van het strand op de juiste hoogte aangebracht en afgewerkt conform het ontwerp.

Oplevering wordt begin 2021 verwacht, een realisatieproject om terecht trots op te zijn!

Wil je de vooruitgang live volgen? Dan kan dit via onze webcam op locatie via https://gebrvanderlee.nl/evenementenstrand

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5