Duurzaam werken en denken

 

Gebr. van der Lee streeft ernaar werkzaamheden uit te voeren met een minimale belasting voor het milieu. Om die doelstelling te bereiken worden investeringen gedaan in energiezuinige middelen en worden opleidingen en trainingen aangeboden die het milieubewustzijn bij medewerkers bevorderen. Om inspanningen op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar te maken, heeft Gebr. van der Lee zich gecertificeerd volgens de Co2 Prestatieladder trede 5. Daarnaast heeft Gebr. van der Lee een milieumanagementsysteem geïmplementeerd volgens de ISO 14001-2015 normering.

Milieumanagement-
systeem

 

Beleidsverklaring

NEN-EN ISO 14001:2015

Co2-beleid

 

2017

 
Communicatiebericht 2017
CO2 footprint projecten 2017

2018

 
CO2 footprint
CO2 footprint projecten 2018
Communicatiebericht 2018
CO2 footprint projecten 2018

2019

 
CO2 footprint 2019-1
CO2 footprint 2019-2

2020

 
CO2 beleid 2020
CO2 footprint 2020-1
CO2 footprint 2020

2021

 
CO2 beleid 2021
   

SKAO CO2 Prestatieladder Niveau 5