• Ontwerp & Realisatie

    Van abstracte eisen tot een veilige uitvoering
  • 1

Ontwerp 

In het kader van ontwerp wordt onderscheid gemaakt tussen Design en Engineering. Wij doen zowel het een als het ander in eigen beheer binnen zowel de water- als de wegenbouw. In het geval van Engineering gaat het om eisen waaraan betrekkelijk eenvoudig invulling gegeven kan worden. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp (dikte, lengte, breedte) van een onderhoudsmaatregel voor Levensduur Verlengend Onderhoud. In het geval van Design gaat het meestal om nieuwbouw en reconstructie (Groot Onderhoud). Hierbij zijn de eisen op hoog abstractieniveau, opgesteld. Deze eisen specificeren wij tot op uitvoeringsniveau. Dit wordt ook wel Systems-Engineering genoemd. Afhankelijk van de complexiteit van een ontwerpopdracht, worden wij ondersteund door specialisten met wie wij langjarige vaste samenwerkingsverbanden hebben.

Afhankelijk van de complexiteit van een ontwerpopdracht worden wij ondersteund door specialisten met wie wij langjarige vaste samenwerkingsverbanden hebben.

Realisatie

De realisatie van projecten vindt plaats met een kernteam van ervaren medewerkers. Afhankelijk van de omvang van de uitvoeringsopdracht, schalen we de inzet op met medewerkers uit de flexibele schil rond het bedrijf. Onze medewerkers zijn vakbekwaam en beschikken over specifieke opleidingen.

Verificatie & Validatie

Een belangrijk onderdeel van Ontwerp en Realisatie (maar ook van Onderhoud) is Verificatie & Validatie (V&V). Aan de hand van dit proces wordt bevestigd en vastgelegd dat wij invulling geven aan alle eisen van een contract (Verificatie) en dat wij dit tevens op een juiste manier doen (Validatie). Dit proces hebben voor zover mogelijk geautomatiseerd en gebruiken hiervoor het programma Relatics. Het V&V proces is de eerstelijns toetsing op de kwaliteit van het ontwerp. De tweedelijns toetsing op de kwaliteit van de ontwerpen vindt in vrijwel alle gevallen extern plaats, dit biedt een extra borg op de kwaliteit van het ontwerp.

Bekijk onze realisatie projecten